ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564)

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564)

ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภทเรียนดี ความประพฤติดี 
2. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต 
3. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนานักกิจกรรม 
4. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภททุนสนับสนุนการทำศิลปนิพนธ์ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 

ประกาศฉบับเต็ม (คลิก)
ใบสมัครและหนังสือรับรอง (คลิก)

การรับสมัครทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2564
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 มกราคม 2564 
และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาทุนในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยผ่านโปรแกรมออนไลน์

!!!ให้นิสิตที่จะสมัครของรับทุนจัดเตรียมเอกสารตามประกาศให้พร้อมเป็นไฟล์ PDF 
โดยแยกเอกสารแต่ละรายการ รายการละ 1 file
เมื่อเรียบร้อยแล้วจึง คลิก รายการทุนที่ต้องการสมัคร ด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลและ upload ใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา

1. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภทเรียนดี ความประพฤติดี 
https://forms.gle/QmubPo3FcRoJaTTk7
2. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต 
https://forms.gle/dAsfEmFAsHtB5Y3fA
3. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนานักกิจกรรม 
https://forms.gle/XQvsQHD9zLdVWdM39
4. ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภททุนสนับสนุนการทำศิลปนิพนธ์ / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
https://forms.gle/GMc23x3b8taqBA1b9

ทั้งนี้ เมื่อนิสิตสมัครทุนเรียบร้อยแล้ว ขอให้เข้า Group Line จาก QR CODE/Link นี้ 

เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารต่อไป
2021-01-06T15:45:31+00:00