ขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีได้เริ่มที่ใจเรา”

///ขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีได้เริ่มที่ใจเรา”

[ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว]
ขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีได้เริ่มที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 9
โดยสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ทางลิงก์ตามวันที่สะดวกได้ดังนี้
วันที่ 15 ต.ค. 2563 ทำสมุดทำมือและดอกไม้จันทน์
https://forms.gle/q9BDS677smMLuQDH9
วันที่ 16 ต.ค. 2563 บริจาคโลหิต
https://forms.gle/5YtMzrkcoMTnWAmK9
วันที่ 20 ต.ค. 2563 ทำสมุดทำมือและดอกไม้จันทน์
https://forms.gle/rciFrVjgMWHYGFKY9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
inbox : ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว

2020-10-16T20:06:40+00:00