ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุง

/, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดเศษซากพัสดุและวัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุง