ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรชมโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY เปิดฉายตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ในโรงภาพยนต์ทั่วไป

///ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรชมโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY เปิดฉายตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ในโรงภาพยนต์ทั่วไป