ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ และ/หรือ ภาพถ่าย หัวข้อ “Soils: Where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เนื่องในวันดินโลก 2565

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ และ/หรือ ภาพถ่าย หัวข้อ “Soils: Where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เนื่องในวันดินโลก 2565