ขอเชิญส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดในโครงการ “Young เป็นไทย” ภายใต้หัวข้อ “Young เป็นไทย วัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น”

///ขอเชิญส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดในโครงการ “Young เป็นไทย” ภายใต้หัวข้อ “Young เป็นไทย วัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น”