ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าเข้าประกวดในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย โดยมูลนิธิเอสซีจี (Young Thai Artist Award 2019)

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าเข้าประกวดในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย โดยมูลนิธิเอสซีจี (Young Thai Artist Award 2019)

โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2562

New Gen Time ได้เวลาปล่อยของ กับโครงการ Young Thai Artist Award 2019 โดย มูลนิธิเอสซีจี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิเอสซีจี เปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-25 ปีทั่วประเทศ ที่มีใจรักการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มาปล่อยของ ประลองความคิดสร้างสรรค์ ประชันไอเดียศิลป์ เพื่อแจ้งเกิดเป็นยุวศิลปินเลือดใหม่ในวงการศิลปะกับโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2562 หรือ Young Thai Artist Award 2019 รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เวทีการประกวดศิลปะสำหรับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ น้องๆ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ถึง 6 สาขา ได้แก่ ศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี โดยผู้ชนะรางวัลผลงานยอดเยี่ยมแต่ละสาขาจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาสร้างแรงบันดาลใจและชมผลงานศิลปะในต่างประเทศ ส่วนรางวัลดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

น้องๆ เยาวชนคนนิวเจนที่สนใจปล่อยพลังความสามารถด้านศิลปะเพื่อพิสูจน์ความอาร์ตในตัวคุณ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org หรือโทร. 02 586 2042 New Gen Time ได้เวลาปล่อยของตั้งแต่วันนี้ – กรกฎาคม 2562 สนใจติดตามความเคลื่อนไหว คลิก www.facebook.com/YoungThaiArtistAward

Download ใบสมัคร (คลิกที่รายการด้านล่าง)
ใบสมัครสาขาการประพันธ์ดนตรี_YTA2019_MusicComposition_Application
ใบสมัครสาขาภาพถ่าย_YTA2019_Photo_Application
ใบสมัครสาขาภาพยนตร์_YTA2019_Film_Application
ใบสมัครสาขาวรรณกรรม_YTA2019_Liturature_Application
ใบสมัครสาขาศิลปะ2มิติ_YTA2019_2D_Application
ใบสมัครสาขาศิลปะ3มิติ_YTA2019_3D_Application

2019-06-12T08:56:30+00:00