ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Youth In Charge Leadership Academy Season 2 ภายใต้ประเด็น “Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power”

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Youth In Charge Leadership Academy Season 2 ภายใต้ประเด็น “Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power”

** มาแล้วจ้าาาาา**
Youth In Charge Leadership Academy Season 2 ภายใต้ประเด็น “Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power”
**คุณสมบัติผู้สมัคร
-เยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ เป็นบัณฑิตจบใหม่ หรือมีเริ่มทำงานมาแล้ว
-มีโครงการ Soft Power ที่กำลังขับเคลื่อน หรืออยากขับเคลื่อน ในมิติที่สนใจ (สามารถคลอบคลุมมิติที่หลากหลาย ไม่มีข้อจำกัดอาทิ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การพัฒนาเมือง/ย่าน/ชุมชน E-Sport สุขภาพและการแพทย์)
-มีเป้าหมายที่ชัดเจน มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนและขยายผลโครงการร่วมกับผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยสนับสนุนได้
-สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม 3-5 คน
-สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ระหว่างเดือนกันยายน 65 – เดือนพฤศจิกายน 65 แบบออนไซต์ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ไปรษณีย์กลางบางรัก
**รายละเอียดการสมัครในรอบแรก
ส่งโปรไฟล์ ผลงานที่ผ่านมา อาทิ รายละเอียดโครงการ ประสบการณ์ที่ผ่านมา หรือส่งคลิปเล่าการนำเสนอโครงการ 1-3 นาที โดยต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ในมิติ Soft Power อย่างชัดเจน
**สามารถสมัครผ่านสแกน QR Cord ในโปสเตอร์ หรือ https://forms.gle/wYCk9Cbhz9R4evHS8
‼️ช่วงเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2565
‼️ประกาศผลการรับสมัครรอบแรก 29 สิงหาคม 2565
‼️เริ่มต้นหลักสูตรในวันที่ 24 กันยายน 65 – ปลายเดือนพฤศจิกายน 65 (วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. – 14.30 น.)
*ช่วงเวลาและรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในบางสัปดาห์

2022-08-05T15:26:01+00:00