ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Zoom Mixing Contest 2022”

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Zoom Mixing Contest 2022”
ด้วยบริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าและตัวแทนจำหน่าย ให้บริการในด้านระบบแสง สี เสียง
มีความประสงค์จัดกิจกรรม “Zoom Mixing Contest 2022” ระยะเวลา 20 กันยายน 2565 – 10 ธันวาคม 2565 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในด้านดนตรีและเครื่องเสียง ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ
ในการนี้ บริษัทฯ ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญ นักศึกษา และอาจารย์ ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันครั้งนี้ โดยดูรายละเอียดได้ที่ https://fuzion.co.th/th/zoom-mixing-contest-2022/ ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดได้ที่ https://fuzion.co.th/th/mixing-contest-registration/
2022-09-23T16:24:08+00:00