ขอเชิญชมการแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่1สาขาดุริยางค์ศาสตร์ไทยและเอเชียในงาน “จตุรสคีตศิลป์”

///ขอเชิญชมการแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่1สาขาดุริยางค์ศาสตร์ไทยและเอเชียในงาน “จตุรสคีตศิลป์”

ขอเชิญชมการแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่1
สาขาดุริยางค์ศาสตร์ไทยและเอเชีย
ในงาน “จตุรสคีตศิลป์”
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 15.00-16.30 น.
ณ หอศิลป์ อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายการเพลงที่จัดแสดง
1. เพลงโหมโรงทศรัตน์กษัตรา
2. เพลงลาวดวงดอกไม้
3. เพลงลาวดวงเดือน
4. เพลงไส้พระจันทร์ เถา
5. เพลงคำหวาน และ พรหมลิขิต
6. เพลงเต่ากินผักบุ้ง

รับชมฟรี!!

2018-09-03T13:59:32+00:00