ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบสื่อสารนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560

///ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบสื่อสารนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560

“Because the best ideas come up in the restroom”

REST IS MORE
นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบสื่อสารนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560
11-13 พฤษภาคม 2561
ชั้น 3 โซน EDEN, เซ็นทรัลเวิลด์

DESIGN INNOVATION THESIS EXHIBTION BY COMMUNICATION DESIGN
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
11-13 MAY 2018
3RD FLOOR EDEN ZONE AT CENTRAL WORLD

แล้วมาร่วมปลด(ไอเดีย)ไปพร้อมกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

2018-07-15T16:34:23+00:00