ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22 เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19”

///ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22 เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19”

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

รายละเอียดโครงการ นิทรรศการออนไลน์

Topic: การประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ครั้งที่ 22

Join Zoom Meeting :
https://thairen.zoom.us/j/68580147793?pwd=bWxPZExHSUNoZEIvL0M1SkpMUG1CQT09

Meeting ID: 685 8014 7793
Passcode: 2564910

1. กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

2. กำหนดการ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

2021-09-07T13:59:28+00:00