ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
4 08, 2020

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

2020-08-04T11:58:53+00:00

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ทั้ง 2 หลักสูตร 3 วิชาเอก

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 2020-08-04T11:58:53+00:00
13 07, 2020

แนวทางการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020-07-13T10:09:43+00:00

แนวทางการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-07-13T10:09:43+00:00
13 07, 2020

ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในแต่ละสาขา

2020-07-13T10:04:09+00:00

ตารางเรียนนิสิตปี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์  

ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในแต่ละสาขา 2020-07-13T10:04:09+00:00
22 06, 2020

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

2020-06-22T12:44:39+00:00

เรียนต่อปริญญาเอก หลักสูตรนอกเวลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สมัครทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-840-4448

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 2020-06-22T12:44:39+00:00
17 06, 2020

มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563

2020-06-17T15:57:56+00:00

รายละเอียดในมาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 (คลิก)  

มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 2020-06-17T15:57:56+00:00
9 06, 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา

2020-06-09T11:29:07+00:00

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา 2020-06-09T11:29:07+00:00
9 06, 2020

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS#5 รับสมัคร 9 – 14 มิถุนายน 2563

2020-06-09T12:14:59+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ดังนี้ ศิลปศึกษา 9 คน นาฏศิลป์ไทย 10 คน ออกแบบเครื่องประดับ 10 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 คน รับสมัคร 9 - 14 มิถุนายน 2563 สมัครทาง http://admission.swu.ac.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-8404448 รายละเอียดในประกาศรับสมัคร (คลิก) 

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS#5 รับสมัคร 9 – 14 มิถุนายน 2563 2020-06-09T12:14:59+00:00
1 06, 2020

เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา วันนี้-30 มิถุนายน 2563

2020-06-01T17:21:52+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา หากใครสนใจ อยากเรียนรู้และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โอกาสมาถึงแล้วนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2563

เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา วันนี้-30 มิถุนายน 2563 2020-06-01T17:21:52+00:00
1 06, 2020

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

2020-06-01T17:14:47+00:00

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (Admission 2) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 2020-06-01T17:14:47+00:00