ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
19 05, 2020

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม

2020-05-19T12:35:15+00:00

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์ หัวข้อ “การศึกษาการจัดการการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน: กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม 2020-05-19T12:35:15+00:00
13 05, 2020

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร

2020-05-13T17:01:08+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร 2020-05-13T17:01:08+00:00
13 05, 2020

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS รูปแบบที่ 3

2020-05-13T10:43:49+00:00

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS รูปแบบที่ 3 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php?nid=81

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS รูปแบบที่ 3 2020-05-13T10:43:49+00:00
12 05, 2020

ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 3

2020-05-12T17:11:53+00:00

ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤษภาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload5_new ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 064-3969914 จารุวรรณ ส่งเสริม รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 3 2020-05-12T17:11:53+00:00
12 05, 2020

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนสนับสนุนบทความวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

2020-05-12T17:02:00+00:00

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนสนับสนุนบทความวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 064-3969914 จารุวรรณ ส่งเสริม

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนสนับสนุนบทความวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 2020-05-12T17:02:00+00:00
12 05, 2020

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2020-05-12T16:46:50+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก เพิ่มความรู้และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ กันเถอะ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สมัครทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-840-4448

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 2020-05-12T16:46:50+00:00
7 05, 2020

หลักสูตรปริญญาโท ศิลปศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา เปิดรับสมัครรอบที่ 2 วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 10 คนเท่านั้น

2020-05-07T11:00:50+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา หากใครสนใจ อยากเรียนรู้และศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา โอกาสมาถึงแล้ว เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2563 สมัครตอนนี้ คลิกเลย

หลักสูตรปริญญาโท ศิลปศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา เปิดรับสมัครรอบที่ 2 วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 10 คนเท่านั้น 2020-05-07T11:00:50+00:00
30 04, 2020

ขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 63 สำหรับภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563

2020-04-30T18:23:46+00:00

ขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 63 สำหรับภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครทาง http://admission.swu.ac.th ส่งเอกสาร fofa@g.swu.ac.th

ขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 63 สำหรับภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 2020-04-30T18:23:46+00:00
23 04, 2020

แจ้งกำหนดการการประกาศผล และรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตTCAS63 รูปแบบที่ 2 : โควตา

2020-04-23T11:56:44+00:00

วันที่ 22-23 เมษายน 2563 ประกาศผลผูู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com ***หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในระบบทปอ.ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถรายงานตัว และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้ เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้ตรวจสอบผลอีกครั้งวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th โดยล็อกอินเข้าสู่ระบบรับนิสิตใหม่ และรายงานตัวในเว็บไซต์ istart.swu.ac.th ภายในวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563  

แจ้งกำหนดการการประกาศผล และรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตTCAS63 รูปแบบที่ 2 : โควตา 2020-04-23T11:56:44+00:00
22 04, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS63_รูปแบบที่ 2

2020-04-22T16:42:04+00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS63_รูปแบบที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://mytcas.com หรือ http://admission.swu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS63_รูปแบบที่ 2 2020-04-22T16:42:04+00:00