ขอเชิญผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม” ปีงบประมาณ 2563

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม” ปีงบประมาณ 2563

วช. และ สวทน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม” ปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 10 กันยายน 2561 จำนวน 2 ช่วง คือ เวลา 08.00 น. -12.00 น. และ เวลา 13.00 -16.30 น.
ผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียนได้ที่ https://www.cognitoforms.com/Researchbudget1/Workshop100961

ภายในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 61

2018-09-05T11:20:59+00:00