เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม”

///เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
กำหนดจัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม”
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยท่านสามารถเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน
Facebook Live กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

2020-08-10T15:36:06+00:00