ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้ง 12 ประจำปี พ.ศ. 2565

///ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้ง 12 ประจำปี พ.ศ. 2565