ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง”DA GANSTA”

///ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง”DA GANSTA”

‘ Don’t judge, Just be myself ‘
?ทำไมเราต้องเป็นเหมือนคนอื่น
?ทำไมเราต้องเป็นใครที่ไม่ใช่ตัวเรา
?เบื่อไหมที่ต้องถูกตัดสินจากเสื้อผ้าที่ใส่
?เบื่อไหมที่ต้องถูกตัดสินจากสิ่งที่เราเป็น
?ถึงเวลาจะเปลี่ยนแปลงมันแล้วหรือยัง
อย่าพึ่งตัดสินใจ รอดูเราก่อน????

การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง “DA GANSTA” โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกนาฏศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รุ่นที่ 23 พิภพ
‘ The Star is Gonna Shine in Yourself ‘

วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561
ลงทะเบียน 17:00น. เริ่มแสดง 18:00น. เป็นต้นไป
ณ หอนิทรรศการ G23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
ติดต่อสอบถาม – สำรองที่นั่ง เบอร์โทร : 0841272780 (บี๋)
IG : PHIPHOP23
FB : PHIPHOP23
เข้าชมฟรี‼ FREE ENTRY‼

รายละเอียดเพิ่มเติม FACEBOOK : #DAGANSTA #PHIPHOP23 #WESTERNDANCE #SWUDANCE #FOFA

2018-12-06T17:26:47+00:00