ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)

///ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ยื่นข้อเสนอผลงานสร้างสรรค์ผ่านระบบ https://urms.swu.ac.th
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสมัครรับทุนและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่นี่ –> (คลิก)

 

2023-01-30T17:39:19+00:00