ขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทย-สากล และการแสดงดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์

///ขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทย-สากล และการแสดงดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ณ หอแสดงดนตรีอโศกมนตรี 2 ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เข้าชมฟรี สำรองที่นั่ง โทร. 088-878-9568 (ภูริณัฐ)

2019-06-28T16:30:04+00:00