กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อม

///กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
กำหนดการและรายละเอียดวันฝึกซ้อม โปรดติดตามข้อมูลที่ถูกต้องได้รับการยืนยันจากช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น

 

2020-08-18T12:25:08+00:00