คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอเชิญร่วมงาน Open House "เปิดบ้าน ศิลปกรรม มศว" วันที่ 16 มิถุนายน 2558

ขอเชิญร่วมงาน Open House "เปิดบ้าน ศิลปกรรม มศว" เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 
สนใจติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะที่ 0-2649-54696, 0-2649-5497 และ 0-2649-5505

becool fofa