คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

แสดง # 
โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 8 20 มิถุนายน 2561 16
งานประชุมวิชาการนานาชาติ SSAMIC The 5th International Conference 15 มิถุนายน 2561 31
นาฏศิลป์นิพนธ์ ในสื่อหนังสือพิมพ์ ข่าวสด 04 มิถุนายน 2561 21
ศิลปะคือประสบการณ์ ตำนานครูศิลปิน อารี สุทธิพันธุ์ 16 พฤษภาคม 2561 29
โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์ : ศิลปะบำบัด วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561 36
โครงการศิลปะและวัฒนธรรมแห่งความรุ่งเรืองด้วยศาสตร์แห่งพระราชา : SWU FOFA Black Light Street Art 2018 07 พฤษภาคม 2561 46
โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์: จินตนาการปักผ้าด้วยริบบิ้น 01 พฤษภาคม 2561 40
นาแห้วบ้านฉัน: งานศิลป์รักษ์ถิ่นเกิดของเด็กๆ นาแห้ว 05 เมษายน 2561 55
ขอแสดงความยินดีกับ นพวรรณ เหมะบุตร ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 32 รางวัลผู้พากย์ดีเด่น 02 เมษายน 2561 79
ขอแสดงความยินดีกับ พี่นินิว กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ ๙ 30 มีนาคม 2561 85
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ กวาดรางวัลในการแข่งขัน A.T.O.D International Dance Competition Bangkok Thailand 2018 26 มีนาคม 2561 82
ผลงานจากคลื่นลูกใหม่แห่งวงการแฟชั่น FASH SWU นิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน "บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แฟชั่น วีก 2018" 15 มีนาคม 2561 138
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ College of the Holy Spirit Manila ประเทศฟิลิปปินส์ 15 มีนาคม 2561 75
ขอแสดงความยินดีกับ นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ในโอกาสได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ ในงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ.2560 12 มีนาคม 2561 98
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 05 มีนาคม 2561 211
ดูย้อนหลัง Live สด แนะแนวการเตรียมตัวสอบ TCAS รอบ 2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม วิชาเอกศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ 09 กุมภาพันธ์ 2561 164
ดูย้อนหลัง Live สด แนะแนวการเตรียมตัวสอบ TCAS รอบ 2 สาขานาฏศิลป์ และการแสดง 08 กุมภาพันธ์ 2561 149
ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 FASH18 ของ นายอภิสิทธิ์ เพิ่มลาภ ได้เป็นตัวแทน หนึ่งเดียว ของประเทศไทย แสดงผลงานการออกแบบแฟชั่น ในงานระดับนานาชาติ 01 กุมภาพันธ์ 2561 143
โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนแม่แจ่มวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ 31 มกราคม 2561 142
การแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานเลี้ยงรับรองอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้ได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 31 มกราคม 2561 125