คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

วันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๒๒ ปี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านผู้บริหารทุกท่าน ท่านคณบดีทุกคณะ ท่านผู้อำนวยการทุกสถาบัน/สำนัก ที่ได้กรุณาให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34