คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Asian Conference on Arts and Culture 2015”

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Asian Conference on Arts and Culture 2015” วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะเอเชียน เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและศิลปะของเอเชีย โดยความร่วมมือของ Illinois State University, University of Canterbury Essex University (UK), Busan University of Foreign Studies วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาบันวัฒนธรรมศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ถ่ายภาพ สิทธิพัทธิ์ ไหลท่วมทวีกุล

 ACAC2015

ACAC2015 1

ACAC2015 2

ACAC2015 3

ACAC2015 4

ACAC2015 5

ACAC2015 6

ACAC2015 7

ACAC2015 8

ACAC2015 9

ACAC2015 10

ACAC2015 11