คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 2015

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 2015 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตรโดยมีสถาบันการศึกษาร่วมงานกว่า 10 สถาบัน เข้าร่วม

ACAC FoFa1

 

ACAC FoFa2