คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช ๒๕๕๘
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
แล้วพบกันในปีหน้า กับพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๙ ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม พระอารามหลวง จ.เพชรบุรี

ktin58