คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานมหกรรมวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ปีที่ 3 : กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันตระการตาโดยคณะนักแสดงจากเมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ปีที่ 3 งานภาคเย็นเป็นกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันตระการตาโดยคณะนักแสดงจากเมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนกว่า 15 ชุดการแสดงที่มีความหลากหลายและงดงาม กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ชมเข้าร่วมตลอดวันรวมจำนวนมากกว่า 400 คน

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48