คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชาและการแสดงแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว

เวียนเทียนวันมาฆบูชาและการแสดงแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว เป็นหนึ่งในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม" กับจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชา ในการที่จะสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง และเป็นการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับจังหวัดสระแก้ว

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39