คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 23# Anniversary

วันที่ 16 มิถุนายน คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี
ณ บริเวณลาดหลอดสี อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 1

33

 34

35

36

37

38

39

42

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32