คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพุทธศักราช 2559

พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพุทธศักราช 2559 ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพุทธศักราช 2559 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559

กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล, สิริมา แสงสงคราม : ถ่ายภาพ

การเตรียมงานในวันที่ 27 ตุลาคม 2559

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

20161027 7259 

6

 พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

 2

 9

10

 

5

3

4

7

11

20161027 6323

20161027 9201

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 k002

k003

 

k004

k005

k006

k007

k008

k010

k011

k012

k015

k016

k017

k018

k019

k020

k021

k022

k023

k024

k025

k026

k028

k030

k1

k2

k3

k4

k5

k7

k10