คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณะผู้บริหาร มศว และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “The 15th International Day” และ The 14th Great Oriental Art Festival” ที่ Dali University สาธารณรัฐประชาชนจีน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะผู้บริหาร และคณะศิลปินคณะศิลปกรรมศาสตร์ เดินทางไปร่วมงาน “The 15th International Day” และ The 14th Great Oriental Art Festival” วันที่ 5-8 มีนาคม 2560 ณ Dali University สาธารณรัฐประชาชนจีน อนึ่ง Professor Dr. Zhang Qiaogui, President, Dali University กล่าวเปิดงานในพิธี ฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

goaf 09

goaf 01

goaf 02

goaf 03

goaf 04

goaf 05

goaf 06

goaf 07

goaf 08

goaf01
goaf02
goaf03goaf04
goaf05