คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมงานเสวนาผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมงานเสวนาผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งจัดโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 (หอประชุมเล็ก) ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ถ่ายภาพ : สิริมา แสงสงคราม
ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก PRSWU
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27