คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การแสดงดนตรีจีนร่วมสมัย โดยคณะนักแสดงจากเมืองชิงเต่า (Qingdao) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศจีนประจำกรุงเทพมหานคร จัดการแสดงดนตรีจีนร่วมสมัย โดยคณะนักแสดงจากเมืองชิงเต่า (Qingdao) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการเจรจาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายวิชาการและงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับอาเซียน

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13