ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการอภิปรายสร้างแรงบันดาลใจ “Inspiration Talk & Share” หัวข้อ “หนังพาไป : ฝันไกลแต่ไปถึงกับยอด-บอล”

///ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการอภิปรายสร้างแรงบันดาลใจ “Inspiration Talk & Share” หัวข้อ “หนังพาไป : ฝันไกลแต่ไปถึงกับยอด-บอล”

ห้องสมุดองครักษ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมการอภิปรายสร้างแรงบันดาลใจ “Inspiration Talk & Share”
หัวข้อ “หนังพาไป : ฝันไกลแต่ไปถึงกับยอด-บอล”
ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/96u19qcBqrTebWnGA
นิสิต มศว สามารถขอบันทึกกิจกรรมได้
*รหัส 59: กิจกรรมองค์กรนิสิต/องค์กรภายนอก
*รหัส 60 ขึ้นไป: กิจกรรมเลือก (ด้านวิชาการ)

2022-01-20T16:02:48+00:00