ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ออกแบบสื่อสารนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

///ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ออกแบบสื่อสารนิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

**** เร่เข้ามา ! เร่เข้ามา ! ****
เหล่าคนจบหมาด ๆ กำลังจะเปิดร้านใหม่ ๆ
หมาดหมาด : MartMart Online Thesis Exhibition 2022
นิทรรศการแสดงผลงานออนไลน์ออกแบบสื่อสารนิพนธ์
โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564
มาดูสินค้าใน mart ของคนพึ่งจบ ‘หมาดหมาด’
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปได้ที่
Facebook : หมาดหมาด : MartMart Online Thesis Exhibition 2022 (คลิก)
Instagram : thesis.martmart
Online Thesis Exhibition
by 4th year Communication Design students,
Faculty of Fine Arts,
Srinakharinwirot University

2022-05-10T13:28:26+00:00