ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) ภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กร

///ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) ภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กร

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) ภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้เว็บไซต์ https://www.moralawards.com/
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ https://www.youtube.com/watch?v=IOciI4Qz8ic
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ https://www.moralawards.com/โปสเตอร์/ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) ภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กร

2023-05-26T11:34:31+00:00