ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ “Innovations for street food”

///ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ “Innovations for street food”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และอุมศึกษา และประชาชนทั่วไป เสนอผลงานการประดิษฐ์คิดค้น และการออกผลงาน ในโครงการ Innovations for Street Food โดยแบ่งการประกวดผลงานออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาหาร หรือ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจการจำหน่ายอาหารริมทาง และประเภทการออกแบบรถเข็น ขนาดไม่เกิน 1.5 x 2.0 เมตร (ตามขนาดพื้นที่ของจุดผ่อนผันที่ กทม. กำหนด) ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มได้ที่ www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2561 2445 ต่อ 507 หมดเขตการเสนอผลงาน 12 ตุลาคม 2561

การสมัครเข้าร่วมโครงการ Innovations For Street Food
 
หมดเขตการรับสมัคร จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

2018-09-17T17:42:11+00:00