ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens”

///ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens”