ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของใหม่และของใช้มือสองเพื่อใช้ในการระดมทุนสวัสดิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโครงการ Rammage Sale

///ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของใหม่และของใช้มือสองเพื่อใช้ในการระดมทุนสวัสดิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโครงการ Rammage Sale