ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ให้ผู้มีรายชื่อดังประกาศมารายงานตัวพร้อมเอกสาร เพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563
ในเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มศว

2020-02-24T15:35:55+00:00