งานนวัตกรรมการศึกษา

//งานนวัตกรรมการศึกษา
งานนวัตกรรมการศึกษา 2024-04-30T16:32:07+00:00

งานนวัตกรรมการศึกษา

รายการงานนวัตกรรมการศึกษา

ประกาศ/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ รายละเอียดแนบ
ผลงาน Recyble Eco Friendly โดยการนำวัสดุ Bubble มารีไซเคิลและนำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์และ Collection ใหม่ โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 2567 Image
ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตเข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบหรือชุมชนใกล้เคียง มศว ประจำปีงบประมาณ 2567) 2567 Image
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สะท้อนอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประจำปีงบประมาณ 2567) 2567 Image
ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบ ประจำปีงบประมาณ 2567) สนับสนุนทุนให้นิสิต 5 ทุนๆ ละ 50,000 บาท 2567 Image
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สะท้อนอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประจำปีงบประมาณ 2567) 2567 Image
การวางรากฐานในการเป็นผู้ประกอบการ Start Up ของนิสิต ด้วยผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากทุนทางวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบ 2566 Image
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบ ประจำปีงบประมาณ 2566) 2566 Image
ผลิตภัณฑ์ START UP ของนิสิตซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้นิสิตได้เขียนแผนธุรกิจและผลิตชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทักษะด้านศิลปกรรมในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดมูลค่าเชิงพาฌิชย์ 2566 Image
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบ ประจำปีงบประมาณ 2566) 2566 Image
ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สะท้อนอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประจำปีงบประมาณ 2566) 2566 Image
ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบหรือชุมชนใกล้เคียง มศว ปี 2566) 2566 Image
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา (ทุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สะท้อนอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประจำปีงบประมาณ 2566) 2566 Image
ประกาศ ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบ ประจำปีงบประมาณ 2566) 2566 Image
ประกาศ ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สะท้อนอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประจำปีงบประมาณ 2566) 2566 Image

ภาพกิจกรรมงานนวัตกรรมการศึกษา