ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเดิน – วิ่งการกุศล “วิ่งด้วยใจ….ให้ชีวิต” 2565 ครั้งที่ 2 Run for life by your heart 2022

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเดิน – วิ่งการกุศล “วิ่งด้วยใจ….ให้ชีวิต” 2565 ครั้งที่ 2 Run for life by your heart 2022