ขอเชิญชมนิทรรศการ “SERCUS25” Thesis Exhibition 2022 วันที่ 27 ถึง 29 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (400 ล้าน) ชั้น 2

///ขอเชิญชมนิทรรศการ “SERCUS25” Thesis Exhibition 2022 วันที่ 27 ถึง 29 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (400 ล้าน) ชั้น 2

* เชิญชมนิทรรศการ “SERCUS25” Thesis Exhibition 2022
นิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ เอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564
ในธีม ” Sercuz 25 ” ซึ่งมาจาก Serendipitous + Cuz + รุ่นออกแบบผลิตภัณฑ์ 25 รวมกัน โดยมีแนวคิดมาจากคำว่า Circus ที่หมายถึงคณะละครสัตว์แต่ปรับแต่งเป็นโชว์ในรูปแบบโชว์ของรุ่น คือ Serendipitous ที่แปลว่าโชคดี Cuz มาจาก Cut การตัดจบ เปลี่ยนผ่านหรืออีกมุมหนึ่ง Cuz เป็นคำย่อของ Because ที่แปลว่า เพราะหรือเป็น มารวมทุกคำจนเป็นรูปแบบแสดงโชว์ในคณะละครสัตว์ ซึ่งในแต่ละคณะละครจะมีบทบาทหน้าที่หรือการแสดงที่แตกต่างกัน และเอกลักษณ์ของการแสดงในแต่ละการแสดงจะถูกฉายออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของคนๆ นั้น เช่น นักดาบดาบผู้ปิดตาโยนด้วยความแม่นยำเปรียบเสมือนคนตาบอดที่มีความชำนาญแม้จะมองไม่เห็น นักมายากลเสกของในหมวก หรือตู้เปรียบเสมือนตู้ที่มีของใช้อยู่มากมายผู้ใช้สามารถหยิบของออกมาใช้ได้หลายอย่าง เป็นต้น
ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 29 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 – 17.00 น.
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (400 ล้าน) ชั้น 2
* ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ
FACEBOOK Sercus25 : https://www.facebook.com/sercus25
INSTRAGRAM sercus25 : https://www.instagram.com/?hl=th

2022-06-29T09:13:55+00:00