ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7) Innovative Teaching and Learning in Digital Age (นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล)

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7) Innovative Teaching and Learning in Digital Age (นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล)
2021-06-25T11:33:37+00:00