ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม swu inspiration ที่ห้อง G23 อาคารนวัตกรรม และถ่ายรูปรูปนิทรรศการ พร้อมคำคมหรือคำบรรยายไม่เกิน 3 บรรทัด แล้วส่งผลงานเพื่อรับการบันทึกกิจกรรมในหมวดเลือก

///ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม swu inspiration ที่ห้อง G23 อาคารนวัตกรรม และถ่ายรูปรูปนิทรรศการ พร้อมคำคมหรือคำบรรยายไม่เกิน 3 บรรทัด แล้วส่งผลงานเพื่อรับการบันทึกกิจกรรมในหมวดเลือก

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม swu inspiration เชิดชูผู้สร้างแรงบันดาลใจ
โดยเข้าชมนิทรรศการที่ห้อง G23 อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ตึกตรงข้ามสตาร์บัค)
พร้อมถ่ายรูปนิทรรศการและบอกถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับ
เป็นคำคม หรือคำบรรยายไม่เกิน 3 บรรทัด พร้อมใส่รูปนิทรรศการ
หรือบุคคลที่เราชื่นชมจากการชมนิทรรศการ
ออกแบบเป็นโปสเตอร์ ให้มีความน่าสนใจและความสวยงาม

เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤษภาคม 2565
ส่งผลงานได้ผ่านทางลิ้งค์ฟอร์ม https://me-qr.com/EtxRI
โดยนิสิตที่เข้าชมนิทรรศการและส่งผลงานจะได้รับบันทึกกิจกรรมในหมวดเลือก

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม
1. นิสิตต้องเข้าชมนิทรรศการที่ห้อง G23 อาคาร 400 ล้าน อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2565 – 29 พฤษภาคม 2565 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)
2. หลังจากได้ชมนิทรรศการศิษย์เก่าดีเด่นแล้ว นิสิตต้องหาแรงบันดาล หรือคำคมความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ใส่ในโปสเตอร์ที่นิสิตจัดทำขึ้น จะขนาดใดก็ได้ โดยเน้นความสละสลวยของเนื้อหา ความชัดเจน ถูกต้องของข้อความและความสวยงาม น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้อื่นอยากอ่านงานของเรา
3. โดยนิสิตหนึ่่งคน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 1ชิ้น/ 1 คน /1 ผลงาน
4. นิสิตจะได้รับบันทึกกิจกรรมหมวดเลือก จำนวน 1 กิจกรรม
5. นิสิตต้องส่งผลงานผ่านลิ้งก์ หรือ QRCode นี้เท่านั้น
6. นิสิตสามารถส่งผลงานได้เพียงครั้งเดียว ฉะนั้นกรุณาตรวจสอบความทุกต้องให้ดีก่อนกดส่ง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับบันทึกกิจกรรมทุกกรณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
อาคาร 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 โทร 026495000 ต่อ 15351

2022-05-05T11:24:37+00:00