สิทธิที่ควรรู้ เรื่องประกันอุบัติเหตุ ของนิสิต มศว

///สิทธิที่ควรรู้ เรื่องประกันอุบัติเหตุ ของนิสิต มศว

สิทธิที่ควรรู้ เรื่องประกันอุบัติเหตุ ของนิสิต มศว
โดยงานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
ทางมหาวิทยาลัยได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นิสิตทุกคน ประจำปีการศึกษา 2564
กับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ซึ่งคุ้มครองทั้งประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และกรณีเสียชีวิต
คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มศว
โทร. 02-258-9589 หรือ 02-649-5000 ต่อ 12086

2022-05-05T11:57:31+00:00