กำหนดการ การเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 ทาง ออนไลน์

///กำหนดการ การเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 ทาง ออนไลน์

กำหนดการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยจะมีการจัดเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 24 มี.ค. 2563
และเลือกตั้งจริง วันที่ 25 มี.ค. 2563
โดยสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 9.00น.
เลือกตั้งผ่าน google form โดย log in ผ่าน g.swu.ac.th
อย่าลืมออกมาใช้สิทธิใช้เสียงกันนะ
“1 เสียงของคุณมีค่า อย่าปล่อยให้มันสูญเปล่า”
แล้วมาร่วมกันช่วยพัฒนา มศว ของเราให้ดียิ่งขึ้น

“ความถูกต้องคือพันธกิจ พิทักษ์รักษาสิทธิคือหน้าที่ของเรา” –> สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ

2020-03-18T11:21:01+00:00