คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS 4 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 25-27 พ.ค. 2565

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS 4 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 25-27 พ.ค. 2565

รับสมัคร!! ปริญญาตรี : TCAS4 2565
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดังนี้
– นาฏศิลป์ไทย 7 คน
– การออกแบบเครื่องประดับ 19 คน
– การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 คน
– หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดังนี้
+ นาฏศิลป์ศึกษา 2 คน
+ ศิลปศึกษา 10 คน
* เปิดรับสมัคร…วันนี้ ถึง 27 พฤษภาคม 2565
ทาง https://admission.swu.ac.th

รายละเอียด ในประกาศ (หน้า 51 – 55) (คลิก)

 

2022-05-25T10:05:56+00:00