คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

แสดง # 
ขอบคุณหนังสือพิมพ์แนวหน้าที่เสนอข่าวโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 8 13 กรกฎาคม 2561 123
ขอแสดงความยินดีกับ นายพันธกิจ หลิมเทียนลี้ กับรางวัลในการแสดง เรื่อง “พ่อคับ...อันนี้คืออะไร” 10 กรกฎาคม 2561 133
ขอแสดงความยินดีกับ คุณคชา เรืองทอง ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล “กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม” จากภาพยนตร์เรื่อง มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ 28 มิถุนายน 2561 261
งานแสดงผลงานออกแบบแฟชั่น โดยนิสิตรุ่นที่ 18 สาขาออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 28 มิถุนายน 2561 142
โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 8 20 มิถุนายน 2561 198
งานประชุมวิชาการนานาชาติ SSAMIC The 5th International Conference 15 มิถุนายน 2561 205
นาฏศิลป์นิพนธ์ ในสื่อหนังสือพิมพ์ ข่าวสด 04 มิถุนายน 2561 199
ศิลปะคือประสบการณ์ ตำนานครูศิลปิน อารี สุทธิพันธุ์ 16 พฤษภาคม 2561 253
โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์ : ศิลปะบำบัด วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561 199
โครงการศิลปะและวัฒนธรรมแห่งความรุ่งเรืองด้วยศาสตร์แห่งพระราชา : SWU FOFA Black Light Street Art 2018 07 พฤษภาคม 2561 166
โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์: จินตนาการปักผ้าด้วยริบบิ้น 01 พฤษภาคม 2561 149
นาแห้วบ้านฉัน: งานศิลป์รักษ์ถิ่นเกิดของเด็กๆ นาแห้ว 05 เมษายน 2561 156
ขอแสดงความยินดีกับ นพวรรณ เหมะบุตร ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 32 รางวัลผู้พากย์ดีเด่น 02 เมษายน 2561 235
ขอแสดงความยินดีกับ พี่นินิว กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ ๙ 30 มีนาคม 2561 298
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ กวาดรางวัลในการแข่งขัน A.T.O.D International Dance Competition Bangkok Thailand 2018 26 มีนาคม 2561 201
ผลงานจากคลื่นลูกใหม่แห่งวงการแฟชั่น FASH SWU นิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน "บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แฟชั่น วีก 2018" 15 มีนาคม 2561 264
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ College of the Holy Spirit Manila ประเทศฟิลิปปินส์ 15 มีนาคม 2561 165
ขอแสดงความยินดีกับ นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ในโอกาสได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ ในงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ.2560 12 มีนาคม 2561 187
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 05 มีนาคม 2561 403
ดูย้อนหลัง Live สด แนะแนวการเตรียมตัวสอบ TCAS รอบ 2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม วิชาเอกศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ 09 กุมภาพันธ์ 2561 256