ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานศิลปะในหัวข้อ “กำลังใจสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่” หรือ “การให้อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

///ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานศิลปะในหัวข้อ “กำลังใจสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่” หรือ “การให้อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

กลับมาอีกครั้งกับ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 การประกวดศิลปะของเยาวชนตั้งแต่ ป.4 ถึงมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “กำลังใจสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่” หรือ “การให้อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ”
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท
ร่วมตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
คุณปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
คุณสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
คุณเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตไทย
คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย)
คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)
คุณธวัชชัย สมคง บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fineart
สมัครเข้าร่วมประกวด และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.intouchstation.com
ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2564
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.intouchstation.com
Facebook : Intouch Station
Facebook Group : จินตนาการ.อินทัช

2021-07-29T18:36:22+00:00